INFO

ul. Towarowa 39 / 201,
61-896 Poznań

Historia Stowarzyszenia

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych w związku z powstawaniem prywatnych Ośrodków Szkolenia Kierowców zaistniała potrzeba utworzenia wspólnej organizacji reprezentującej środowisko szkoleniowe kierowców.

Narodził się pomysł powstania stowarzyszenia, które będzie reprezentowało zrzeszone ośrodki. Po wielu spotkaniach udało się to 21.04.1998 r. Tego właśnie dnia, na spotkaniu, piętnastoosobowa grupa reprezentująca Ośrodki Szkolenia Kierowców wybrała tymczasowy zarząd, który zarejestrował stowarzyszenie w Sądzie Okręgowym. Na spotkaniu zadecydowano również o nazwie, która brzmiała Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Z czasem liczba członków stowarzyszenia zmieniała się. Poszerzył się także zakres reprezentowania środowiska szkoleniowego o instruktorów, tym samym rozwinęła się nazwa stowarzyszenia, która pozostaje do dziś, a brzmi Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów.

12.01.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia (patrz Zarząd).