INFO

ul. Towarowa 39 / 201,
61-896 Poznań

 

 1. Uczestnictwo i podejmowanie działań zmierzających do:
  • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • poprawy procesu szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
 2. Obrona praw członków WSOSKiI i ich interesów
 3. Działania na rzecz kształtowania etyki zawodowej członków WSOSKiI
 4. Pomoc w zakresie organizowania szkolenia członków Stowarzyszenia, wyposażenia Ośrodków Szkolenia w pomoce dydaktyczne
 5. Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość członków Stowarzyszenia
 6. Podejmowanie działań oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (trzeźwość kierujących, łapówki)
 7. Podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz ich upowszechnianie
 8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości i samo organizacji społeczności (środowiska) instruktorów nauki jazdy oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców
 9. Podejmowanie i wspomaganie działań na rzecz upowszechnienia i stosowania ekologicznych uwarunkowań środowiska naturalnego (eksploatacja pojazdów oraz korzyści z zasilania paliwem gazowym)
 10. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów
 11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak i wspomaganie rozwoju demokracji
 12. Propagowanie krajoznawstwa oraz rozwijanie kontaktów środowiskowych w tym i zagranicznych